HeaderMain-GetPartialViewNoCache = 0
HeaderContext-GetPartialViewNoCache = 0
HeaderBreadcrumb-GetPartialViewNoCache = 0
AdvValica-GetPartialView = 0

Hotel Cina Alberghi  

HeaderPageTitle-GetPartialViewNoCache = 0
HotelSearch-GetAsyncComponentContainer = 0
AdvValica-GetPartialView = 0
HotelTabSwitcher-GetPartialView = 0
1
No.16 Huayuandongxiang Dongcheng District 100009,B
1
No 26 Anzhenli 3rd Block, Chaoyang District Beijing 100029,China
1
No.281 Gulou Dong Dajie, Dongcheng District, 100009 Beijing, China
9 Zhanqian Street
41 South Shenxianshu Road
55 Yong Feng Rd
10 North People's Road
9 Binjiang Dong Road
258 Shawan Road (Shawan Lu)
192 3rd Section, 1st Ring Road, Chenghua District
Huashuiwan Town, Dayi County
Section 4 Hotspring Avenue, Wenjiang
Huaxia Square, Yudaiqiao, Dujiangyan
North to Qingcheng Bridge Middle Section
Section 3 Minjiang Avenue, Xinjin
181 Airport Road
No.1 Linjiang West Road
No 1088 Wangcong Road
No.111 Zhihui Street, Jinjiang District
No.58 Jinhua Road, Gongshu District
28 Hushu South Road Gongshu District
Image not found
11 Shangcangqiao Road
Image not found
196 Shenhua Road, West Lake District
No.8 Shuibo Boulevard, Xiaoshan
9 Westbrook Resort, Zijinggang Road
0
HotelListNSContainer-GetPartialView = 0,3437491
VideoListSlider-GetPartialView = 0
CommonListAdditionalLink-GetPartialView = 0
AdvValica-GetPartialView = 0
AdvAdSenseSearch-GetPartialView = 0
VideoListSlider-GetPartialView = 0,1718745
AdvValica-GetPartialView = 0
HotelListMapMultiplePin-GetPartialView = 0
0,2968747
HotelFilterListOther-GetPartialView = 0,2968747

Il meglio secondo voi

0,0468748
AttractionListBest_1xN-GetPartialView = 0,0468748
AdvValica-GetPartialView = 0
AdvValica-GetPartialView = 0
Footer-GetPartialView = 0
AdvValica-GetPartialView = 0
AdvValica-GetPartialView = 0